Home / Con Người

Con Người

Dân tộc Mường – tỉnh Thanh Hóa

Người Mường tỉnh Thanh Hoá hiện nay có 364.622 người( năm 2009 ), chiếm gần 59% các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Người dân tộc Mường sống tập trung chủ yếu ở các huyện Ngọc Lặc – 94.676 người ; Thạch Thành – 76.106 người; Bá Thước – 53.046 …

Read More »

Người dân tộc Thái – tỉnh Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra dân số cả nước năm 2009, tỉnh Thanh Hóa có 3.400.239 người, đứng thứ ba Việt Nam, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về mật độ dân số. Trong 10 năm từ 1999 đến 2009, quy mô dân số giảm 0,2 %, do …

Read More »