Home / Tin Tức / Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 – Khoá XVIII

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 – Khoá XVIII

Ngày 06/10/2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016, định hướng kế hoạch năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh 9 tháng đầu năm; tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện để rút kinh nghiệm; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017. Ngoài ra, để hoàn thành chất lượng, hiệu quả các nội dung quan trọng khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kỹ với tinh thần trách nhiệm cao.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016. Báo cáo nêu rõ, lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,06%; Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, toàn tỉnh hiện có 1 huyện, 115 xã và 198 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 9 tháng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 158 dự án, trong đó có 9 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 18.361 tỷ đồng và 117,4 triệu USD; huy động vốn đầu tư phát triển trong 9 tháng ước đạt 90.890 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển đồng bộ; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Báo cáo cũng nêu rõ 4 hạn chế, yếu kém nổi bật của 4 lĩnh vực: nông nghiệp, môi trường đầu tư, văn hóa – xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016. Từ đó xác định các giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; tập trung bảo vệ môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; các ngành, các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát… Về định hướng kế hoạch năm 2017 xác định tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,1% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 1.860 USD.

Tiếp đó, đồng chí Lê Thị Thìn – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”; nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Gợi ý thảo luận các nội dung, đồng chí Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh ủy đưa ra cụ thể từng nhóm vấn đề: Đối với báo cáo đánh giá 9 tháng năm 2016, đồng chí yêu cầu cần tổng hợp được những thành tựu nổi bật của từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời phân tích, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực: đối với nông nghiệp là vấn đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp theo chuỗi sản suất chưa đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tình hình phát triển NTM sau khi xây dựng… Về lĩnh vực công nghiệp, sự liên kết giữa nông nghiệp và công nghiệp trong sản xuất chưa hiệu quả; sản phẩm của tỉnh chưa được chú trọng tiêu thụ, sử dụng; cần tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn. Công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất, vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải ngân, GPMB, công tác chuẩn bị đầu tư còn một số tồn tại, vướng mắc. Đối với các vấn đề xã hội, đồng chí nhấn mạnh tình trạng quá tải tại các bệnh viện, tình trạng dôi dư giáo viên còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng bội chi bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.. đang trở thành những bức xúc mới của tỉnh. Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đoàn thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần làm rõ vai trò của một số tổ chức cơ sở Đảng, những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015” và cho ý kiến với Kế hoạch thực hiện 02 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trên cơ sở ý kiến gợi mở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến, chiều ngày 06/10, các đại biểu tại 6 tổ tập trung thảo luận, làm rõ các nhóm vấn đề lớn trình tại hội nghị

………….

Nguồn : thanhhoa.gov.vn/

About lehoang

Check Also

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Sáng ngày 19/10/2016, tại Hội trường 25B, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *