Home / Tin Tức / Uỷ ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2016

Uỷ ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2016

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2016. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị  có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có bước phát triển. Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh thu hoạch được trên 114 nghìn ha lúa mùa, đạt 88% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 53,5 tạ/ha (tăng 1,4 tạ/ha so với cùng kỳ); trồng rừng ước đạt 10.500 ha, vượt 5% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 01 huyện, 115 xã, 198 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với đầu năm. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 5.525 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tháng 10 ước đạt 11.810 tỷ đồng, tính chung 10 tháng ước đạt 105.200 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Công tác đầu tư phát triển đạt nhiều kết quả khả quan, trong tháng 10 đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 7.500 tỷ đồng và 30 triệu USD; tính chung 10 tháng đã thu hút được 171 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25.785 tỷ đồng và 147,4 triệu USD. Thu ngân sách ước đạt 680 tỷ đồng, tính chung 10 tháng ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng, bằng 82,2% dự toán và bằng 94,3% so với cùng kỳ.

Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, giáo dục mũi nhọn, thể dục thể thao tiếp tục đạt kết quả tích cực, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày tóm tắt dự thảo Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, những sửa đổi, bổ sung quy định nhằm phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế – xã hội và năng lự quản lý của các cấp chính quyền địa phương, phát huy vai trò chủ đạo của Ngân sách tỉnh nhằm tập trung nguồn lực để thực hiện các cơ chế, chính sách lớn của địa phương, tạo điều kiện cho cấp huyện, xã chủ động cân đối ngân sách đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ trong tháng 11/2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch đã đặt ra; trong đó chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Về lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung gieo trồng, chăm sóc các loại cây vụ Đông, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời gắn với công tác kiểm tra thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng trọt vụ Đông và chính sách tái cơ cấu nông nghiệp. Tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình xây dựng NTM, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra.Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong tháng 10 năm 2016 như: Sản xuất nông nghiệp đạt khá, trồng trọt được mùa, trồng rừng vượt kế hoạch; trong tháng chấp thuận nhiều dự án lớn; các hoạt động văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực; an ninh trật tự – an toàn xã hội được đảm bảo,… Đây là cơ sở để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm. Đồng chí cũng lưu ý một số hạn chế, tồn tại như: Tiến độ triển khai một số công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM còn chậm; công tác quản lý nhà nước về môi trường còn hạn chế; để xảy ra một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh như: lạm thu phí, bội chi quỹ BHXH, công tác giải quyết vấn đề dôi dư giáo viên còn chậm…

Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 26, 28 của Chủ tịch UBND tỉnh

để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và triển khai đợt cao điểm về GPMB.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, yêu cầu khẩn giải quyết có hiệu quả tình trạng biên chế cho giáo viên; Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương tổ chức buổi làm việc giải quyết tận gốc vấn đề về bội chi BHXH. Về tình hình an ninh – trật tự, nắm lại tình hình an ninh tại các vùng ven biển, giáp biên giới… để có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 29 ngày 30/9/2016. Đồng thời, tập trung nghiên cứu xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh.Về lĩnh vực công nghiệp, yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị:  Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm GPMB thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, tăng cường đôn đốc thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là thu nợ đọng, kiên quyết không có doanh nghiệp ngoại lệ.

Về dự thảo Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo, đồng thời có góp ý cụ thể vào từng định mức phân chia giữa các cấp. Yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Thường trực UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh; đồng chí nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung trên tinh thần tăng cường phân cấp, nhất là cho cấp xã từ nguồn thu về đất đai để tăng nguồn thu và lấy nguồn thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, giảm nợ đọng trong xây dựng NTM.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng góp ý vào dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, đồng chí nhấn mạnh, đây là Đề án lớn, quan trọng, mục tiêu chính là phát triển số lượng và nâng cao chất lượng doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Về các giải pháp, đồng chí gợi mở: Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với phong trào khởi nghiệp trên toàn tỉnh; tạo mọi điều kiện cho việc thành lập doanh nghiệp; tổ chức các lớp học miễn phí, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho người dân về thành lập doanh nghiệp, trong đó việc tổ chức các lớp học phải được tổ chức đến tận huyện, xã; phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, nhất là Đoàn Thanh niên trong việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp… Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Đối với Báo cáo rà soát, đánh giá chất lượng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và Đề án thành lập ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, thành viên UBND tỉnh góp ý kiến gửi về đơn vị soạn thảo tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh

…………..

Nguồn : thanhhoa.gov.vn/

About lehoang

Check Also

Hội nghị Ban Thường Vụ Tỉnh ủy tháng 10/2016, ngày họp thứ 2.

Ngày 18/10/2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến – Uỷ viên …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *